Home / Per-Eko kazán információk / Kályhák vagy kazánok?

Kályhák vagy kazánok?

A definíció szerint a a kályha:

Helyiségek fűtésére szolgáló berendezés, amely házból és csatornarendszerből áll, amely a tűzteret összekapcsolja a kéménnyel.
Az ókori Rómában hordozható fém kiskályhákat használtak, amelyeket gyakran gazdagon díszítettek. A középkorban agyagból készült kupolakályhákat használtak.

A XIV. századtól kezdve használatba kerültek a cserépkályhák, amelyek az északi országokban az épületek belső terének jellegzetes díszei voltak. XV. és XVI. századtól kezdve megjelentek a gazdag díszítésű kályhák, amelyeket többszínű faragványok díszítettek, és színes, gyakran aranyozott csempékből emelték őket.

A XVII. századtól kezdve kör alakú kályhákat építettek, később a formájuk közeledett a bútorokhoz. Klasszicizmusban a kályhák piramis, oszlop, obeliszk, stb. formát öltöttek. A XIX. század közepén a kályhák stílusa semleges jelleget kapott. A népi építészetben a kályhák változatos megjelenést öltöttek. Lengyelországban, Mazury vidéken és Sziléziában a XIX. században a kályhákat kézzel festett csempékből építették, más formát kaptak a kenyérsütésre használt kemencék.

Ipari berendezések magas hőmérsékleten zajló folyamatok lebonyolítására, ahol a hőmérsékletemelkedést a fűtőanyag elégetésével, elektromos árammal, exotermikus reakciókkal érik el.
A hőforrástól függően a következő kályhákat különböztetjük meg: szilárd (pl: fa, szén, koksz), vagy gáznemű fűtőanyaggal működők, valamint elektromos kályhák.
Az elektromos kályhák, az elektromos energia hőenergiává történő átalakításának módjától függően ívkályhákra (elektromos ívvel fűtött kályhák), ellenállási kályhákra (amelyekben a hőt az ellenállást kifejtő áramvezetőkben átfolyó elektromos energia adja), valamint indukciós kályhákra (ahol az indukciós áramok hatására keletkező hővel fűtenek) oszthatóak.

Következtetés:
A fentiekből látszik, hogy helytelen a kazánt kályhának nevezni, mert a kazán olyan berendezés, amely – kályhától eltérően – a hőenergiát egy szállító közegnek,
(a mi esetünkben víznek) adja át, és annak közvetítésével kerül az energia a hőleadó egységekhez.